บริษัท พานาพลัส จำกัด

      บริษัท พานาพลัส จำกัด เราเป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจการหล่อหลอมโลหะ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านเหล็ก ด้านทองเหลือง และด้าน อลูมิเนียม ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย เราเชี่ยวชาญด้านการหล่อโลหะมามากว่า 30 ปี โดยทางบริษัทได้พัฒนาชิ้นงานผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นไม่ว่าจะลงทุนในด้านเครื่องจักรที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา และเพิ่มผู้เชียวชาญที่ศึกษาเฉพาะด้านในวิชาโหละวิทยา หรือ เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพ อย่างละเอียดทุกขึ้นตอนในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และดี ให้ มากกว่าคู่แข่งขันในตลาด

      ทางบริษัท ตั้งอยู่ เขตสมุทรปราการ บนถนนบางนา-ตราด หมายเลข 45 ของประเทศ ซึ่งเป็นสายหลังของที่ตั้งของสนามบินระหว่างประเทศ ของประเทศไทย เรามีโรงงาน ประกอบด้วยเนื้อที่ 25,000 ตารางเมตร มีกำลังผลิตทางด้านโลหะเหล็กประมาณ 30,000 ตัน/ปี และด้าน อลูมิเนียม 12,000 ตัน/ปี ภายใต้การบริหารงานที่มีระบบ โดยการพัฒนาสู่ระบบ ISO 9001/14000 และให้บริการ แก่ลูกค้าประเภทอุตสาหกรรม และหล่อหลอมทุกสเปก ตามที่ต้องการ

 

ในการทำงานผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียม เหล็ก ทองเหลือง เราได้พัฒนาออกแบบการหล่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Casting technics simulation analysis เพื่อให้เกิดความแม่นยำ และรวดเร็วในการผลิตชิ้นงาน อีกทั้งในการหล่อเรายังตรวจเช็ดด้วยเครื่อง Spark Optical Emission Spectrometer นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจสินค้า และเชื่อมั่นในคุณภาพ อีกทั้งการบริการที่ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลาทุกรายการ
เราเล็งเห็นถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง แต่ให้มีต้นทุกต่ำ มอบให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปแข่งขันในตลาดอย่างเหนือคู่แข่งขัน  ในทุกอุตสาหกรรม ทุกทวีป ไม่ว่า ตลาดอเมริกา ตลาดยูโรป หรือ ตลาดเอเชีย และทั่วโลก

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้ต้อนรับท่าน และในการรับใช้ผลิตสินค้าให้ท่าน อย่างสมเกียรติ และเป็นที่พอใจให้กับ
ท่านอย่างสูงสุด และไม่ผิดหวังในความไว้วางใจจากเรา  ด้วยทีมงานพานาพลัส

 

 We aim to  ISO9001:2000
 
   
 
 
  OUR CUSTOMER SERVICE
  My Client on the world